Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej

22.01.2019, 16:12

Energetyka Cieszyńska rozpoczęła prace budowlane związane z uciepłownieniem centrum Cieszyna.

czytaj więcej

Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

05.04.2019, 09:37

W dniu 1.02.2019 roku Energetyka Cieszyńska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki w kwocie 7 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych”.

czytaj więcej

Cieszyński Klaster Energii z Certyfikatem

08.11.2018, 13:13

W dniu 6 listopada 2018 roku w Ministerstwie Energii odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników II konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Do konkursu zgłosiły się 84 klastry, natomiast tylko 33, w tym Cieszyński Klaster Energii, otrzymały taki certyfikat.

czytaj więcej

Wpuść ciepło do domu

25.09.2018, 14:54

 Czy zgodzisz się z nami, że w domu zawsze powinno być ciepło?

czytaj więcej

Cieszyński Klaster Energii

04.07.2018, 10:30

W dniu 28 czerwca 2018 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Cieszyn a Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. w sprawie powołania Cieszyńskiego Klastra Energii.

czytaj więcej