Uciepłownienie ulicy Głębokiej w Cieszynie

13.01.2017, 09:15

Energetyka Cieszyńska rozpoczyna prace projektowe budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Głębokiej. W chwili obecnej projektem objęte są budynki przewidziane do podłączenia do ciepła systemowego w ramach, realizowanego wspólnie z Gminą Cieszyn, programu ograniczenia niskiej emisji.

czytaj więcej

Ogrzewamy miasta i serca

07.12.2016, 15:07

Dostawcy ciepła systemowego po raz szósty wspierają akcję charytatywną Radiowej Trójki, zatytułowaną „Święta bez Granic”. W ramach tegorocznych działań wsparcie otrzyma Fundacja Świętego Mikołaja. Środki przeznaczone zostaną na „Stypendia Świętego Mikołaja”.

czytaj więcej

Jubileusz 20-lecia obchodziło działające przy Energetyce Cieszyńskiej Koło PTTK nr 7 „Cieplaczki”

18.11.2016, 10:58

Z okazji rocznicy Rada Prezesów PTTK Województwa Śląskiego odznaczyła Energetykę Cieszyńską Sp. z o.o. „Śląską Honorową Odznaką PTTK”. Samo Koło zostało wyróżnione brązową honorową odznaką PTTK, przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki.

czytaj więcej

Kolejna instalacja fotowoltaiczna w Energetyce Cieszyńskiej

27.09.2016, 09:46

W czerwcu 2016 roku Energetyka Cieszyńska uruchomiła kolejną mikroinstalację fotowoltaiczną. Instalacja została wybudowana na dachu budynku stacji wymienników ciepła os. Piastowskie przy ul. Dolnej 7 w Cieszynie.

czytaj więcej

Energetyka Cieszyńska po raz kolejny w "Przyrodniku Ustrońskim"

27.06.2016, 13:25

Niedawno ukazał się kolejny , 15 zeszyt Przyrodnika Ustrońskiego. Publikacja ukazała się nakładem Urzędu Miejskiego w Ustroniu oraz Ustrońskiego Klubu Ekologicznego.

czytaj więcej