Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym, to zapewne za ciepło na cele ogrzewania i ciepłej wody rozliczasz się ze swoim zarządcą budynku w comiesięcznych zaliczkach ujętych w czynszu. Jesteś zatem tzw. Konsumentem ciepła lub inaczej Odbiorcą końcowym.

Klientem (zwanym też często Odbiorcą) ciepła systemowego jest zaś podmiot, np. Spółdzielnia czy Wspólnota Mieszkaniowa, który ma podpisaną z dostawcą „Umowę o sprzedaż i przesył energii cieplnej”.

Dostawca, czyli przedsiębiorstwo ciepłownicze, dostarcza ciepło do określonych w Umowie obiektów i na podstawie odczytów liczników, rozlicza zużyte ciepło na danym budynku lub węźle. Rozliczanie opłat za ciepło na ogrzewanie poszczególnych lokali/mieszkań i przygotowanie ciepłej wody leży w gestii zarządcy lub właściciela budynku, a sposób przydzielenia kosztów na mieszkania określony jest zazwyczaj w regulaminie wspólnoty czy spółdzielni. Ponieważ sposoby rozliczania mogą być różne, o szczegółach dowiedzieć się możesz od swojego zarządcy lub właściciela budynku.