Energetyka Cieszyńska niezawodnym dostawcą ciepła

Podstawową działalnością Energetyki Cieszyńskiej jest wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej
(w skojarzeniu z energią cieplną) oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła.
Zaspakajamy ponad połowę potrzeb cieplnych miasta Cieszyna.

W swoich działaniach kierujemy się przede wszystkim potrzebami lokalnej społeczności. Stale dążymy do zmniejszenia kosztów wytwarzania oraz dystrybucji energii cieplnej, podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska, w tym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, staramy się zapewnić niezawodną dostawę ciepła do naszych odbiorców oraz wysoki komfort związany z jego użytkowaniem. Działamy na terenie Gmin Cieszyn oraz Hażlach.