Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-43.2018.1278.XVII.CW z dnia 23.11.2018r.

Okres obowiązywania od 1.01 2019 - 31.12.2019r.

Taryfy 2019

 

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-36(10).2017.1278.XVI.AM z dnia 07.12.2017r.

Okres obowiązywania od 1.01 2018 - 31.12.2018r.

Taryfy 2018