Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-45(6)/2016/1278/XV/RZ z dnia 1.12.2016r.

Okres obowiązywania od 1.01 2017 - 31.12.2017

Taryfy 2017

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-41(7)/2015/1278/XIV/AM z dnia 23.11.2015r.

Okres obowiązywania od 1.01 2016 - 31.12.2016

Taryfy 2016