Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-36(10).2017.1278.XVI.AM z dnia 07.12.2017r.

Okres obowiązywania od 1.01 2018 - 31.12.2018r.

Taryfy 2018

Taryfa dla ciepła ustalona przez „Energetykę Cieszyńską” i zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją nr OKA-4210-45(6)/2016/1278/XV/RZ z dnia 1.12.2016r.

 

Okres obowiązywania od 1.01 2017 - 31.12.2017

Taryfy 2017