Misja

Zaspokajanie potrzeb cieplnych Odbiorców poprzez prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wizja

Energetyka Cieszyńska przedsiębiorstwem o wysokiej efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz ceniony partner lokalnej społeczności.

Cel nadrzędny

Zapewnienie usług na poziomie spełniającym potrzeby Odbiorców oraz będącym źródłem wzrostu wartości Energetyki Cieszyńskiej.

Jak rozumiemy naszą misję

Naszym priorytetem jest zapewnienie komfortu cieplnego Odbiorcom. Koncentrujemy się na działaniach mających na celu identyfikację, a następnie realizację ich potrzeb. Pragniemy zapewniać najwyższą jakość świadczonych usług w oparciu o bezpieczeństwo i pewność dostawy ciepła oraz konkurencyjną cenę. Stosując nowoczesną automatykę oraz rozliczanie według rzeczywistego zużycia ciepła, dajemy naszym Odbiorcom możliwość racjonalnego korzystania z energii.

Pragniemy być postrzegani jako organizacja dobrze zarządzana, wiarygodna, o dużym potencjale rozwojowym. Działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które korzystnie wpływają na standard życia lokalnej społeczności oraz pozwalają na utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi grupami społecznymi, w otoczeniu których funkcjonujemy.