Damian Hernik

Damian Hernik

Prezes Zarządu
Edward Górniak

Edward Górniak

Wiceprezes Zarządu
Sebastian Płonka

Sebastian Płonka

Członek Zarządu

 

Sławomir Gibała

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Cierniak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Widenka

Członek Rady Nadzorczej

Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000140561 z dnia 22.11.2002 r.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 29 259 000,00 zł.

Struktura właścicielska wg stanu na 30.06.2014 r.

- Miasto Cieszyn posiada: 13 059 udziałów, 22 562 głosy co stanowi 44,63% w kapitale oraz 58,21% w głosach.
- TAURON CIEPŁO Spółka z o.o. posiada: 16 200 udziałów, 16 200 głosów, co stanowi 55,37% w kapitale oraz 41,79% w głosach.