Damian Hernik

Damian Hernik

Prezes Zarządu
 
 

Wojciech Frank

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Surzycki 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Kasztura  

Członek Rady Nadzorczej

Energetyka Cieszyńska Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000140561 z dnia 22.11.2002 r.

Wysokość kapitału zakładowego wynosi 29 259 000,00 zł.

Struktura właścicielska wg stanu na 30.06.2014 r.

- Miasto Cieszyn posiada: 13 059 udziałów, 22 562 głosy co stanowi 44,63% w kapitale oraz 58,21% w głosach.
- TAURON CIEPŁO Spółka z o.o. posiada: 16 200 udziałów, 16 200 głosów, co stanowi 55,37% w kapitale oraz 41,79% w głosach.