Damian Hernik

Prezes Zarządu Damian Hernik ukończył studia na Wydziale Budowy Przyrządów Precyzyjnych Politechniki Kijowskiej w Kijowie. Jest doktorem nauk technicznych z dyplomem Politechniki Kijowskiej.

Ukończył mi.in studium z zarządzania finansami firmy, zrównoważonego rozwoju energetycznego, a także kursy z zakresu zarządzania i planowania strategicznego rozwoju firm. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1989 r. w Fabryce Automatyki Chłodniczej S.A. w dziale technologicznym jako kierownik sekcji projektowania i wykonawstwa nietypowych urządzeń technologicznych.

W 1993 r. zostaje członkiem Zarządu FACH S.A. pełniąc funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych.

Od 1997 r. zawodowo związany z Energetyką Cieszyńską sp. z o.o., w której zostaje powołany na stanowisko członka Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych. Równolegle w różnych okresach sprawował funkcje w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Energetyki Cieszyńskiej sp. z o.o. pełni od 19 kwietnia 2013 roku.