Energorem Cieszyn

Energorem Sp. z o.o. w likwidacji

ul. Mostowa 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 852 27 47
e-mail: energorem@energorem.com.pl

Energorem Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:

− remontów i modernizacji:
a) kotłów wodnych i parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi;
b) zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepłowniczych;
c) armatury wodnej i parowej;
d) pomp i wentylatorów;
e) rurociągów technologicznych (wodnych, parowych, sprężonego powietrza)
− budowy zewnętrznych sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych;
− prefabrykacji i montażu węzłów cieplnych ;
− montażu wewnętrznych instalacji c. o., c. w. u., gazowych oraz wodociągowych;
− prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych;
− eksploatacji kotłowni, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych instalacji c. o. oraz c. w. u;
− transportu samochodami dostawczymi.

Energorem Sp. z o.o. posiada uprawnienia wydane przez UDT umożliwiające wykonywanie napraw i modernizacji:

− kotłów parowych;
− kotłów wodnych;
− stałych zbiorników ciśnieniowych;
− zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników ciśnieniowych dla materiałów trujących lub żrących; − rurociągów parowych; − armatury zabezpieczającej.