Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej

22.01.2019

Aktualności >>

Energetyka Cieszyńska rozpoczyna prace budowlane związane z uciepłownieniem centrum Cieszyna.

W dniu 22.01.2019 roku, w siedzibie Energetyki Cieszyńskiej została podpisana umowa na budowę sieci cieplnej wraz
z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej. Wykonawcą robót została firma Kelvin sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej. W okresie od kwietnia do września br. zostanie wybudowana nowa sieć rozdzielcza o długości 0,44 km, od ulicy Zamkowej
do budynku o numerze Głęboka 13. Zostaną wybudowane przyłącza do 30 budynków, o łącznej długości 0,38 km.
W bieżącym roku zostanie uruchomiona dostawa ciepła do obiektów o adresach: Głęboka 18, 31, 33, 48, 50, 53, 56.

Z góry przepraszamy wszystkich mieszkańców za utrudnienia, które będą się wiązać z tymi robotami. Szczegółowe informacje o ewentualnych ograniczeniach w ruchu pieszym i kołowym, oraz o etapach wykonywania prac, przedstawimy
w późniejszym terminie, po uzgodnieniu przez Wykonawcę z Miejskim Zarządem Dróg, szczegółowego projektu organizacji ruchu drogowego.

Inwestycja w ulicy Głębokiej jest realizowana wspólnie z Gminą Cieszyna w ramach programu pn. „Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna” i wynika z przyjętego przez Gminę „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Realizacja zadania polega na wymianie w budynkach starych technologii grzewczych na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie, tj. na podłączeniu budynków, wyposażonych w części w indywidualne piece węglowe, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wykonanie termomodernizacji w budynkach do tej pory nieocieplonych, spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ich ogrzania. Równocześnie w budynkach zostanie wybudowana centralna instalacja ciepłej wody, zasilana z węzła.

W ramach programu likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna, zostanie w 2019 roku zrealizowane również uciepłownienie pięciu budynków komunalnych o adresach: Bielska 20, Błogocka 30b, Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16. Wykonawcą robót związanych z budową przyłączy do tych budynków jest firma Lebex. sp. o.o. z Bielska-Białej. W ramach tego etapu powstanie 0,26 km nowych sieci oraz 5 szt. węzłów cieplnych.

pdf

Mapa zagospodarowania terenu ul. Głęboka

wstecz