Certyfikacja dostawców ciepła systemowego

02.01.2018

Aktualności >>

Certyfikacja dostawców ciepła systemowego.


W dniu 19.12.2017r. w siedzibie Energetyki Cieszyńskiej miało miejsce spotkanie, na którym spółka otrzymała certyfikat redukcji emisji, oceniający system ciepłowniczy. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Zarządcy nieruchomości, wieloletni partnerzy spółki w zakresie inwestycji ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Cieszyna. Systemem certyfikacji objęci są producenci i dystrybutorzy działający w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, w tym Energetyka Cieszyńska. Podstawowym celem wprowadzenia systemu certyfikacji jest wykazanie w przejrzysty sposób wpływu produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania. Certyfikaty PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń wydawane są przez niezależny Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. z Krakowa. Na podstawie rzeczywistych zmierzonych w źródle ciepła wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza, w Instytucie wyznaczono krotność redukcji szkodliwych substancji w odniesieniu do referencyjnej kotłowni węglowej. Otrzymany certyfikat jest ważny przez 5 lat i jest potwierdzeniem, że oferowane przez Energetykę Cieszyńską ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji. Certyfikaty obejmują nie tylko system ciepłowniczy, ale także obiekty zasilane ciepłem systemowym. Budynki po otrzymaniu certyfikatu, mogą być oznaczone zewnętrznymi znakami NO SMOG, będącymi potwierdzeniem, że są ekologiczne i nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w mieście.


wstecz