Cieszyński Klaster Energii z Certyfikatem

08.11.2018

Aktualności >>

Cieszyński Klaster Energii z Certyfikatem

W dniu 6 listopada 2018 roku w Ministerstwie Energii odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników II konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Do konkursu zgłosiły się 84 klastry, natomiast tylko 33, w tym Cieszyński Klaster Energii, otrzymały taki certyfikat.

 

Wręczenia Certyfikatów dokonał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który w swoim wystąpieniu stwierdził, iż wyłonienie pilotażowych klastrów energii ułatwi komunikację pomiędzy Ministerstwem Energii a społecznościami lokalnymi. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie najbardziej racjonalnych ram prawnych dla dalszego rozwoju klastrów. Minister Tobiszowski podkreślił również, że prowadzony będzie cykliczny monitoring funkcjonowania klastrów, a uzyskany certyfikat ułatwi klastrom aplikowanie o środki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Energii pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi energetyki rozproszonej.

 

wstecz