Energetyka Cieszyńska w „Przyrodniku Ustrońskim”

17.02.2020

Aktualności >>

 Ukazał się osiemnasty zeszyt „Przyrodnika Ustrońskiego”, wydawany przez Ustroński Klub Ekologiczny. Periodyk porusza różnorodną tematykę związaną z ochroną środowiska Śląska Cieszyńskiego oraz przybliża ludzi zaangażowanych w pracę dla przyrody naszego regionu.

W tym numerze ukazały się m.in. artykuł autorstwa Damiana Hernika pt. „Doświadczenia związane z założeniem i funkcjonowaniem Cieszyńskiego Klastra Energii” oraz artykuł Joanny Siedlok i Katarzyny Bocek pt. „Samochód elektryczny w Energetyce Cieszyńskiej”, w którym autorki podzieliły się z czytelnikami doświadczeniami, związanymi z użytkowaniem w spółce takiego samochodu.

Zapraszamy do lektury.

pdf             pdf

wstecz