Informacja dla odbiorców dotycząca rekompensaty za ciepło

04.10.2022

Aktualności >>

Energetyka Cieszyńska informuje, że 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), która umożliwia uprawnionym odbiorcom zakup ciepła po obniżonych cenach.

W związku z tym wybrani Odbiorcy ciepła systemowego są zobowiązani złożyć do dnia 11 października br. oświadczenie o spełnieniu warunków, pozwalających na uznanie ich za uprawnionych do zakupu ciepła z rekompensatą.

Oświadczenie należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ec.cieszyn.pl lub w wersji papierowej w siedzibie spółki przy ul. Mostowej 2 w Cieszynie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, oświadczenie powinno zawierać:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3;

2) wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby:

a) gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3,

b) podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, prowadzących działalność w lokalach odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz

c) inne niż określone w lit. a i b;

3)określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w pkt 2.

Odbiorcy, którym przysługuje ciepło z rekompensatą:

1) Gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych posiadający zawartą umowę sprzedaży ciepła – nie mają obowiązku złożenia oświadczenia

2) Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, „które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt. 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w przepisach” (Art. 4 ust. 1. pkt 2) – powinny złożyć oświadczenia

3) Pozostałe podmioty wskazane i opisane w art. 4. ust.1, pkt 4 ustawy, m.in. podmioty użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej, wyznaniowe, itd. – muszą złożyć oświadczenia

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą zgodnie z w/w ustawą przyjmuje wartość:

1) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,

2) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Jednocześnie informujemy, że aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. wynosi 53,14 zł/GJ. Więcej informacji, w tym wzory oświadczeń, dostępnych jest na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – link do strony: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Treść ustawy dostępna jest pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001967

wstecz