Przebudowa sieci cieplnej osiedla Podgórze

07.02.2020

Aktualności >>

Energetyka Cieszyńska rozpoczyna prace budowlane planowane do realizacji w 2020 roku, związane modernizacją sieci cieplnej na os. Podgórze. Generalnym wykonawcą robót jest firma Kelvin z Bielska Białej.

W ub.r. wykonano nową sieć preizolowaną na odcinku od wymiennikowni przy ul. Siennej do ulicy Morcinka wraz z siecią cieplną i przyłączami na os. Podgórze II et. oraz fragment sieci rozdzielczej w rejonie budynków Brożka 11, 13, 15, 17, Kossak 20. Na tych odcinkach zlikwidowano starą sieć kanałową.

W bieżącym roku prace realizowane będą na pozostałym obszarze osiedla. Roboty budowlane rozpoczną się w lutym od wykonania połączeń „spinających” istniejące odcinki sieci, umożliwiające prowadzenie ruchu sieci i dostaw energii podczas kolejnych etapów robót. Prace rozpoczną się w trzech miejscach:

  1. w rejonie budynków Popiołka 10, 12 oraz Morcinka 7, 9,
  2. w rejonie budynków Brożka 1 i 3,
  3. w rejonie budynków Kossak 14 i 16 b (od strony ulicy Brożka)

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminów prowadzenia prac na osiedlu będę przekazywane do wiadomości mieszkańców na bieżąco.

Ponieważ nowa sieć preizolowana projektowana jest częściowo po trasie starej nieczynnej kanałowej sieci ciepłej wody, przerwy w dostawie energii do poszczególnych budynków ograniczone zostaną do minimum, a mieszkańcy będą o nich uprzedzani i informowani na bieżąco.

Z góry przepraszamy mieszkańców osiedla Podgórze za wszystkie utrudnienia, związane z realizacją projektu.

Inwestycja ma służyć przede wszystkim mieszkańcom poprzez ograniczenie awarii i zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła i ciepłej wody do mieszkań. Stara sieć kanałowa, będąca w złym stanie technicznym, zostanie zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. Równocześnie wzdłuż sieci cieplnej zostanie ułożona sieć teletechniczna, służąca w przyszłości do monitoringu węzłów cieplnych.

Inwestycja przebudowy sieci cieplnej osiedla Podgórze jest częścią projektu pn. „Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

 

 

wstecz