Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

05.04.2019

Aktualności >> Współpraca

Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

W dniu 1.02.2019 roku Energetyka Cieszyńska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki w kwocie 7 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa sieci cieplnych w Cieszynie wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych”.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane jest poprzez wymianę kanałowej sieci cieplnej na preizolowaną podziemną sieć cieplną, budowę preizolowanej sieci cieplnej na nowych odcinkach lub przez wymianę izolacji termicznej na istniejących napowietrznych rurociągach sieci cieplnej wraz z wykonaniem niezbędnych konserwacji i napraw konstrukcji wsporczej stalowej i żelbetowej rurociągów. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie likwidacja komór ciepłowniczych podziemnej sieci cieplnej. Ponadto zostaną wybudowane przyłącza do istniejących budynków wraz z węzłami indywidualnymi, dzięki czemu możliwa będzie likwidacja węzłów grupowych.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 na osiedlach mieszkaniowych: Liburnia, Piastowskie, Podgórze oraz m.in. przy ulicach: Mała Łąka, Chrobrego, Dojazdowa, Graniczna. Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi 9,088 km, natomiast łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi 15 szt. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego.

wstecz