Stanowisko Spółki w sprawie budowy nowej wieży przez P4 sp. z o.o. w Cieszynie

05.08.2019

Aktualności >>

Stanowisko Spółki w sprawie budowy nowej wieży przez P4 sp. z o.o. w Cieszynie

W związku z licznymi artykułami prasowymi dotyczącymi budowy przez P4 sp. z o.o. wieży przy al. Piastowskiej w Cieszynie, w których wielokrotnie powoływano się na Energetykę Cieszyńską sp. z o.o., w celu wyjaśnienia wszelkich niejasności jakie publikacje te mogły wywołać, oświadczamy, że Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. od szeregu lat udostępnia powierzchnię komina operatorom sieci komórkowych na następujących, podstawowych zasadach:

- komin służy przede wszystkim odprowadzaniu spalin, a zabudowa jakichkolwiek urządzeń na kominie nie może zakłócić tego procesu,

 - urządzenia, miejsce oraz sposób ich montażu muszą spełniać określone warunki techniczne oraz posiadać wszelkie określone prawem certyfikaty i decyzje o dopuszczeniu do eksploatacji, w celu wyeliminowania ryzyka stworzenia zagrożenia dla zdrowia, jak również zagrożenia dla konstrukcji komina,

 - inwestycja jednego operatora uzgadniania jest z pozostałymi operatorami, których urządzenia są zainstalowane na kominie, celem eliminacji ewentualnych wzajemnych zakłóceń,

 - udostępnienie powierzchni na kominie odbywa się na zasadach rynkowych, z zachowaniem równych zasad dla wszystkich operatorów.

Z P4 sp. z o.o. (operatorem sieci Play) zawarta jest umowa obowiązująca od 2009 r, a nasza współpraca układała się dobrze, o czym świadczy fakt, że końcem zeszłego roku żadna ze stron, pomimo takiej możliwości, nie wypowiedziała, ani nie zgłosiła do niej uwag i została ona przedłużona na kolejne lata. Energetyka Cieszyńska sp. z o.o. ze zrozumieniem podchodzi do potrzeby rozwoju stacji P4 sp. z o.o. i dotychczasowe wnioski operatora były rozpatrywane pozytywnie. Ostatni wniosek dotyczący rozbudowy stacji złożony został dopiero w kwietniu br., zatem już po podjęciu przez P4 sp. z o.o. decyzji o budowie wieży i nie był wcześniej omawiany z Energetyką Cieszyńską sp. z o.o. Jego rozpatrzenie w sposób satysfakcjonujący wszystkie zainteresowane strony zapewne jest możliwe ale przede wszystkim w drodze bezpośrednich rozmów, o ile oczywiście zostanie wykazany zamiar osiągnięcia porozumienia oraz spełnione zostaną przedstawione wyżej zasady.

Ceny wynajmu powierzchni na kominie, ustalane na podstawie rozeznania rynku i w uzgodnieniu z najemcami, nie odbiegają od średnich cen obowiązujących za tego typu usługi. Dochody z wynajmu wpływają na obniżenie kosztów działalności ciepłowniczej, a tym samym na ceny ciepła, co nie jest bez znaczenia dla odbiorców ciepła systemowego w Cieszynie

wstecz