Zmiana taryfy dla ciepła

22.06.2021

Aktualności >>

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzamy „Zmianę taryfy dla ciepła – 2021” zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 24.05.2021 r. nr OKA.4210.37.2021.AZa. Zgodnie z zatwierdzoną zmianą ceny ciepła rosną o 5%, stawki opłat przesyłowych nie ulegają zmianie. Wzrost cen ciepła spowodowany jest wyłącznie spekulacyjnym wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. Dopuszczenie do europejskiego systemu handlu emisjami funduszy spekulacyjnych spowodowało istotną zmianę w systemie handlu emisjami CO2 – z narzędzia służącego do najbardziej efektywnego ograniczania emisji CO2 na narzędzie do wyjątkowo dochodowych spekulacji giełdowych dla instytucji finansowych dysponujących ogromnymi kapitałami.

W ciągu ostatnich trzech lat wzrost cen ciepła oferowanego przez Spółkę wyniósł niecałe 8%, natomiast wzrost kosztów nabycia uprawnień do emisji CO2 wzrósł dziesięciokrotnie. Przy aktualnych cenach uprawnień koszty ich nabycia stanowią 30% kosztów działalności. Tym samym całkowicie wyczerpały się możliwości łagodzenia przez Spółkę skutków wzrostu cen uprawnień.

Jako Spółka w pełni rozumiemy potrzebę ochrony klimatu i ograniczenie emisji CO2. Od chwili powstania, tj. 1997 r., nakłady na inwestycje poniesione przez Energetykę Cieszyńską wyniosły 130 mln zł. Dzięki staraniom Spółki i jej Odbiorców, racjonalizujących zużycie energii w swoich zasobach, spadek emisji CO2 w tym okresie wyniósł 56%, tj. przekroczył poziom 55%, jaki Unia Europejska planuje sobie wyznaczyć jako cel do 2030 r.

Mamy sprecyzowane kolejne programy rozwojowe, w tym przede wszystkim całkowite odejście od paliwa węglowego w perspektywie 2026 r. i „zazielenienie” wytwarzania energii. Realizacja tych programów wymaga czasu i dużych środków finansowych – niestety zamiast na inwestycje rozwojowe musimy, przy aktualnych cenach uprawnień, corocznie przeznaczać na ich zakup 13 mln zł i zmuszeni jesteśmy poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania.

Taka polityka Unii Europejskiej w zakresie systemu handlu emisjami CO2 jest prostą drogą do wzrostu ubóstwa energetycznego i w sumie nie służy poprawie klimatu – przemysł energochłonny jest wypychany poza Unię, co nie ogranicza globalnej emisji, a nawet ją zwiększa o emisję z transportu produktów energochłonnych do Europy.

Dopóki nie będzie zrozumienia, że droga do poprawy klimatu nie wiedzie przez wzrost ubóstwa energetycznego, ceny energii, w tym ciepła będą rosnąć.

Cieszyn, dnia 22 czerwca 2021 r.

 

Prezes Zarządu Damian Hernik

wstecz