Energetyka Cieszyńska spółka z o.o. Cieszyn ul. Mostowa 2

zatrudni w II półroczu 2018 r. pracowników w Oddziale Źródła Ciepła na następujących stanowiskach :

I. Maszynista turbiny parowej więcej

II. Starszy maszynista kotłów energetycznych więcej

III. Maszynista urządzeń energetycznych więcej 

IV. Obchodowy Urządzeń nawęglania więcej