Jak zostać klientem Energetyki Cieszyńskiej – etapy:

Etap I Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

× Wzór pisma do pobrania w sekretariacie EC lub w formie elektronicznej poniżej.

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem dostępności obiektu do sieci cieplnej oraz wykonana zostaje analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji.

Etap II Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia przez Wnioskodawcę, dla którego istnieje możliwość podłączenia i który posiada tytuł prawny do obiektu oraz niezbędne dane dotyczące zapotrzebowania mocy cieplnej, wynikające z projektu instalacji wewnętrznych lub węzła cieplnego.

× Wnioski dostępne w siedzibie EC w Dziale Obsługi Odbiorców i Marketingu lub w formie elektronicznej poniżej.

Etap III Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Etap IV Podpisanie umowy o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej.

Etap V Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budowlany zakończona odbiorem końcowym, w zakresie wynikającym z umowy przyłączeniowej.

Etap VI Złożenie wniosku o zawarcie umowy o sprzedaż i przesył energii cieplnej.

× Wzór pisma do pobrania w sekretariacie EC lub w formie elektronicznej poniżej.

Etap VII Podpisanie umowy i rozpoczęcie dostarczania ciepła na warunkach określonych w umowie, zgodnie z aktualną taryfą za ciepło.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej 

doc pdf

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego i instalacji odbiorczej 

doc pdf 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym 

doc pdf 

Wzór pisma z prośbą o zawarcie umowy o sprzedaż i przesył energii cieplnej, taryfa dla ciepła 

doc pdf